Świadectwo charakterystyki energetycznej - podstawy prawne.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Świadectwo energetyczne określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Wyliczenia podane są w kWh/(m2.rok). Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. gaz, prąd lub mniejsza, gdy nośnikiem jest biomasa.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat. W tym czasie traci jednak ważność gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku, ulegnie zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Znaczącą zmianą, która sprawi, że świadectwo energetyczne budynku straci swoją ważność może być na przykład przeprowadzona kompleksowo termomodernizacja domu, wymiana kotła na nowszy o wyższej sprawności lub inne, a w szczególności te zrealizowane zmiany, które wskazano bądź zalecono na trzeciej stronie świadectwa. Dostosowanie się do zamieszczonych tam wskazówek zdecydowanie zimniejszy wartości wskaźników energii pierwotnej i końcowej.

Ustawa nie przewiduje form kontroli prawidłowości wydania świadectwa energetycznego. Jako zabezpieczenie przed nierzetelnym sporządzaniem świadectwa energetycznego w ustawie stwierdza się, że świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny o rękojmi za wady. Ten przepis powoduje, że w przypadku stwierdzenia, że świadectwo energetyczne warszawa przedstawione nabywcy lub najemcy zawiera nieprawdziwe informacje o wielkości zużycia energii, właściciel sprzedający lub wynajmujący budynek lub lokal może być zmuszony do zwrotu części pobranej zapłaty lub do obniżenia wysokości czynszu ustalonej w umowie. Dalszą konsekwencją może być dochodzenie od autora nieprawidłowo opracowanego świadectwa pokrycia strat poniesionych przez właściciela.

Polecamy:

Nowoczesne pompy ciepła kozienice do ogrzania twojego domu.

Najlepsze tłumiki warszawa do samochodu.

Najlepsze systemy kolejkowe w Warszawie.

Profesjonalna koszykówka wrocław dla każdego.

Skuteczne pozycjonowanie stron lublin dla twojej firmy.

Certyfikowane wkładki sfp dla twojej branży.

Dobre reklama stron w wyszukiwarkach